Belasting betalen .... de reden van ons bestaan?

Op 10 februari 2016 werd ondergaande blog geschreven door Thom de Ruiter RAB. Wij kunnen ons hier helemaal bij aansluiten en delen hem dan ook graag met je. De strekking? Houd het simpel, de wereld is al ingewikkeld genoeg. Geen ingewikkelde constructies maar gewoon een tranparante bedrijfsvoering.

Belasting betalen…. Reden van ons bestaan?

Je zou het haast denken…….

Onlangs zette ik op een rijtje voor welke belastingen en toeslagen je als ondernemer en inwoner van Nederland zoal wordt aangeslagen. Inkomstenbelasting, WAO, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, overdrachtsbelasting, accijns, kansspelenbelasting, gemeentelijke heffingen, waterschapslasten, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, vermogensrendementsheffing, motorrijtuigenbelasting, energiebelasting, BTW. Zo opgeteld kom ik op zo’n 15 belastingen en heffingen en dan heb ik er vast nog wel een paar overgeslagen.

Veel ondernemers proberen dan ook uit alle macht zo veel mogelijk belasting te omzeilen. Op zichzelf geen rare gedachte. Maar het is niet zonder risico. In mijn praktijk zie ik soms dat de bedrijfsvoering, op advies van een belastingadviseur , zó is ingericht dat er zo min mogelijk belasting afgedragen hoeft te worden. Punt is dat het doel van de onderneming daarbij dikwijls uit het oog verloren wordt. Het ondernemen wordt daardoor soms haast onmogelijk en bij bedrijfsbeëindiging en bedrijfsherstructureringen kunnen er forse problemen ontstaan.

Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. Het advies van de belastingadviseur luidt: maak vooral je contracten vaag, zodat de belastinginspecteur niet kan zien voor welk bedrag een onderneming is overgenomen en spreid de betalingen van overname… want dat scheelt belasting! Bij een herstructurering weet vervolgens niemand precies meer welke afspraken een paar jaar eerder zijn gemaakt. Iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie. Ruzie in de tent! Dure adviseurs worden ingehuurd om alles weer recht te breien.

Gevolg: hoge (bemiddelings)kosten en onderlinge verhoudingen die verpest zijn. En inderdaad: je betaalt minder belasting. Maar dat komt omdat je de winst hebt laten kelderen door de hoge bemiddelingskosten. En dat terwijl de belastingadviseur met zijn advies eigenlijk alleen een uitstel van belastingbetaling beoogde, niet eens vermindering.

‘Slimme constructies’ blijken dikwijls een loden last te zijn bij bedrijfsbeëindiging en bedrijfsherstructureringen. Het beoogde belastingvoordeel wordt meestal teniet gedaan door onderlinge twist en daarmee gepaard gaande juridische kosten.

Als ondernemer moet je vooral weten wat je doet. Dat belasting betalen hierbij hoort is gewoon een gegeven. Betaal vooral op een verstandige manier belasting en waak ervoor dat je bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Dat is minstens zo lucratief als het streven om ‘vooral maar zo min mogelijk belasting te betalen’. Bovendien gaat het bij ‘slimme constructies’ vaak slechts om het uitstellen van een belastingschuld en word je uiteindelijk toch aangeslagen.

Want belasting betalen ….. dát zul je!