BTW verleggen en BTW bij factureren buiten Nederland

Doe je zaken met het buitenland of werk je met onderaannemers? Wellicht krijg je dan te maken met afwijkende btw tarieven, bijvoorbeeld nul procent btw of btw verlegd. Aan de hand van dit artikel geven wij uitleg over hoe het zaken doen met het buitenland werkt en de verlegging van btw bij onderaannemerschap.

Zaken doen met een ander EU land

Bij het leveren van goederen of diensten aan een ander EU land, wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en ondernemers. Een ondernemer is een ieder met een gevalideerd btw nummer. Een particulier heeft dus geen btw nummer of kan niet aantonen dat het een bedrijf is. Eerst bespreken we de particulieren, vervolgens de ondernemers.

Levering aan particulieren

Bij de particulieren wordt er nog een onderscheid gemaakt. Dit maal tussen goederen en diensten. Het leveren van diensten aan particulieren binnen de EU is vrij simpel. De btw van het land van de leverancier (verkoper) wordt in dit geval gebruikt. Wel zijn er enkele uitzonderingen voor onroerende zaken, evenementen, verhuur vervoermiddelen, personenvervoer en restaurantdiensten. Om het btw tarief voor deze diensten te achterhalen, heeft de Belastingdienst een tool samengesteld. Deze tool is terug te vinden in de bronnenlijst met verwijzing 1 aan het einde van dit artikel.

De levering van goederen daarentegen ligt iets complexer, er komen namelijk drempelbedragen om de hoek kijken. Er wordt dan gekeken naar de omzet die wordt gemaakt in een bepaald land binnen een jaar. Blijft de omzet binnen het jaar onder het drempelbedrag, dan hanteert de leverancier de btw van zijn land. Is de omzet hoger, dan hanteert de leverancier vanaf het bereiken van het  drempelbedrag de btw van het land van de klant. De leverancier moet zich dan ook registreren in dat land en daar btw-aangifte doen. Als in een jaar het drempelbedrag is overschreden, dan moet het volgende jaar de btw van het land van de klant aangehouden worden, losstaand of het drempelbedrag wordt overschreden of niet. De drempelbedragen zijn in het leven geroepen om het moeten registeren te voorkomen bij een geringe verkoop aan een land. De drempelbedragen verschillen per land en zijn terug te vinden via een link op de site van de Belastingdienst, zie bronnenlijst verwijzing 2. De kolom voor afstandsverkoop is dan belangrijk. Voor Nederland is dit bedrag op dit moment (okt 2017) bijvoorbeeld 100.000 euro.

De Belastingdienst heeft nog enkele voorbeelden met betrekking tot de drempelbedragen beschreven, de link hiervoor staat bij verwijzing 3 in de bronnenlijst. Mocht het toepassen van de drempelbedragen alsnog te lastig of inefficiënt zijn, kan na overleg met de Belastingdienst er voor worden gekozen altijd de btw van het land van de klant te gebruiken.

Levering aan ondernemer

Worden er producten of diensten geleverd aan een ondernemer binnen de EU? In dat geval is er sprake van btw verlegging. Bij btw verlegging brengt de leverancier geen btw in rekening, dit wordt verlegd naar de klant. Op de factuur staat dan expliciet btw verlegd en dus geen btw bedrag. Ook het btw nummer van de klant moet op de factuur vermeld staan. Dit btw nummer moet van het land zijn van waar de klant is gevestigd. Controleer altijd of de klant ook daadwerkelijk een onderneming is aan de hand van het btw nummer door het systeem voor uitwisseling van btw-informatie (VIES) te raadplegen, terug te vinden in de bronnenlijst verwijzing 4. Blijkt namelijk dat de klant geen onderneming is, dan draait de leverancier voor de btw op, terwijl hij zonder btw heeft geleverd.

Maar wat als de leverancier niet op de hoogte is van deze btw verleggingsregeling en wel btw op de factuur benoemt? De leverancier draagt deze btw dan gewoon af aan de Belastingdienst. De klant mag in dit geval echter niet de btw aftrekken in eigen land, omdat het buitenlandse btw is. Dit mag teruggevraagd worden in het land van de leverancier. Dit is een hoop administratief werk en wil je voorkomen. Ben je dus klant en krijg je een factuur met btw, terwijl de btw verlegd had moeten zijn? Laat dit dan weten aan de leverancier en zorg voor een correcte factuur.

Zaken doen met een land buiten de EU

Bij het leveren van goederen aan klanten buiten de EU, wordt het nul procent btw tarief toegepast. Op de factuur staat dan nul procent btw vermeld. Voor het leveren van diensten aan klanten buiten de EU kan de tool van de Belastingdienst weer gebruikt worden, deze staat in de bronnenlijst onder vermelding van verwijzing 1. Waarschijnlijk moet de belastingdienst van het land waar de dienst heen gaat gevraagd worden of er btw aangifte gedaan moet worden.

Om het proces rondom handel met buitenland inzichtelijk te krijgen, kan er een figuur worden afgebeeld. Zie figuur hieronder.

 

 

Figuur 1 Welk btw percentage moet gehanteerd worden bij zaken met buitenland

Onderaannemers

Bij het zaken doen met het buitenland kun je dus te maken krijgen met btw verlegging. Maar ook binnen Nederland zijn er gevallen waarbij btw verlegd wordt. Onderaannemers zijn verplicht hun btw te verleggen naar de hoofdaannemer in de volgende vier sectoren:

  1. Bouw
  2. Scheepsbouw
  3. Schoonmaak
  4. Groenvoorziening (hoveniers)

Een onderaannemer kan het werk zelf ook weer uitbesteden. Deze onderaannemer wordt dan zelf hoofdaannemer en kan dus facturen ontvangen met btw verlegd.

Hier zijn echter enkele uitzonderingen op. De regeling geldt alleen bij fysiek werk. Dus bijvoorbeeld bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden of schoonmaken. Het geldt dus niet voor ontwerpwerkzaamheden door tekenaars, architecten et cetera.

Daarnaast zijn er nog twee situaties waarin de onderaannemer de btw niet verlegt. Ten eerste wanneer de onderaannemer het werk voor meer dan de helft in zijn of haar werkplaats heeft verricht. Als tweede kun je niet verleggen als onderaannemer zijnde als je producten verkoopt en dan vervolgens voor een relatief lagere prijs de installatie verzorgt. Deze uitzonderingen zullen aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht.

Een bouwbedrijf haalt een klus binnen (en wordt dus hoofdaannemer) en schakelt hiervoor een onderaannemer in. Het bouwbedrijf vraagt de onderaannemer eerst om enkele bouwtekeningen. De onderaannemer factureert het bouwbedrijf hiervoor, de btw is niet verlegd omdat het niet gaat om fysiek werk.

De onderaannemer gaat aan de slag. In de werkplaats zijn ze twee uur bezig en ze zijn ook twee uur bezig op de bouwplaats. De hoofdaannemer ontvangt hiervan een factuur met btw verlegd, want het kostte beide twee uur, de werkplaatstijd was dus niet méér dan de tijd op de bouwplaats.

De onderaannemer wordt gevraagd om glas te plaatsen. De onderaannemer zegt: “Ik heb een deal, als jij €2.000,- betaald voor het glas, dan monteer ik alles voor een tientje.” Het bouwbedrijf stemt in. Op de factuur van de onderaannemer naar het bouwbedrijf toe is de btw dan niet verlegd. De prijs van het installeren is relatief lager dan de kosten van de geleverde producten.

De reden waarom de Belastingdienst deze verleggingsregeling heeft ingevoerd voor onderaannemers, is om btw-carrouselfraude te voorkomen. Een voorbeeld van deze fraude is als de onderaannemer een factuur met btw verstuurt naar de hoofdaannemer, waarbij laatstgenoemde de btw dan aftrekt maar de onderaannemer de btw niet afdraagt. Blijkbaar komt dit in de vier eerder genoemde sectoren vaak voor.

Bronnenlijst

Verwijzing 1 - Belastingdienst, Diensten in en uit het buitenland

Verwijzing 2 - Belastingdienst, Drempelbedragen afstandsverkopen

Verwijzing 3 - Belastingdienst, Voorbeelden afstandsverkopen

Verwijzing 4 - Europese Commissie, Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer