Geldigheid proeftijd

Wat gebeurt er als de werknemer al voor de startdatum van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de werkgever? 
 
Geldt dan de proeftijd die is overeengekomen in het contract, of begint de proeftijd al eerder te lopen? Het klinkt zo mooi: door gunstige omstandigheden kan de medewerker een paar dagen eerder beginnen dan in het contract is afgesproken. Volgens het contract duurt de proeftijd een maand. De proeftijd gaat dan toch ook een paar dagen eerder in, of niet?
 
In een recente uitspraak is bepaald dat de proeftijd begint te lopen, zodra de werknemer feitelijk begint met het verrichten van de werkzaamheden waarvoor hij/zij is aangenomen. Ook als volgens de arbeidsovereenkomst de proeftijd op een latere datum ingaat. Zodra de werknemer werkt, kan deze per slot van rekening al “beproefd” worden.
 
Werkgevers dienen dus voorzichtig te zijn met het laten verrichten van werkzaamheden voorafgaand aan het dienstverband. Als de proeftijd eerder begint (en dus eerder afloopt) kan het namelijk gebeuren dat u de arbeidsovereenkomst beëindigt op grond van het proeftijdbeding, terwijl de proeftijd al verstreken is. De werknemer heeft dan recht op herstel van de arbeidsovereenkomst en doorbetaling van loon.
 
Advies: leg deze eerdere startdatum op papier vast en houdt er rekening mee dat de proeftijd dan ook eerder afloopt.