Help belastingen!!

Help, belastingen!!
 
Hoeveel belastingen kan je snel even bedenken? Ik doe een poging: omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, accijns, motorrijtuigenbelasting, hondenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting, bankbelasting en milieubelasting.
 
Dit zijn er al 15, geen wonder dat ik vaak de vraag krijg hoe het voor een ondernemer precies werkt. In dit artikel probeer ik het je duidelijk te maken met welke belastingen je te maken krijgt als ondernemer. Wel komen er vaak mitsen- en maren bij kijken dus ik probeer het pragmatisch op hoofdlijnen aan je uit te leggen. Dit is dus geen artikel voor ondernemers die verstand hebben van belastingen, die zullen opmerken dat veel detail achterwege is gelaten.
 
Heb je een eenmanszaak (of v.o.f.)?
Dan heb je met name te maken met omzetbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting wanneer je personeel in dienst hebt.
 
De winst bij een eenmanszaak wordt op hoofdlijnen bepaald door de gefactureerde omzet in een jaar exclusief btw minus de kosten exclusief btw. 
 
Afhankelijk van wat voor soort bedrijf je hebt (en waar je heen factureert) breng je 0%, 6% of 21% in rekening over je omzet. De btw van een heel jaar (factuurdatum is doorgaans leidend voor het moment wanneer je de btw mee moet aangeven) minus de btw die op je inkoopfacturen staat geef je aan bij de belastingdienst. Het kan een te betalen bedrag zijn maar ook een teruggave. Wanneer het saldo te betalen onder de € 1.883 blijft op jaarbasis kan je een korting krijgen via de kleine ondernemersregeling.
 
Over je winst, exclusief omzetbelasting dus, wordt inkomstenbelasting berekend. Die betaal je na afloop van het jaar of kan je in maandelijkse voorschotten betalen gedurende het jaar zodat je niet achteraf in 1 keer een hoge rekening krijgt (met rente). Als ondernemer krijg je een aantal kortingen die van je winst afgaan voor het uitrekenen van je belasting. Zo krijg je altijd de MKB-winstvrijstelling die momenteel 14% (2015) is. Als je 1225 zakelijke uren hebt gerealiseerd (ook studie en reisuren vallen hier o.a. onder) krijg je de zelfstandigen aftrek die in 2015 € 7.280 bedraagt. Starters krijgen de eerste 3 jaar (mits 1225 zakelijke uren) een starterskorting van € 2.123 (2015). 
 
Als je meer geïnvesteerd hebt dan circa € 2.300 in bepaalde bedrijfsgoederen krijg je een korting. Daarnaast zijn er nog correcties voor kosten waarvan de overheid heeft bepaald dat ze niet volledig ten laste van de winst mogen worden gebracht zoals relatiegeschenken, verteringen en representatiekosten.
 
Wat er dan overblijft wordt belast voor de inkomstenbelasting. Omdat er zoveel zaken zijn die de belasting beïnvloeden is het moeilijk om in 1 keer in te schatten hoeveel belasting je moet betalen. We kunnen wel altijd samen een goede inschatting maken zodat je weet waar je rekening mee moet houden en wat je eventueel in maandelijkse termijnen alvast kan betalen.
 
Heb je een BV?
Dan heb je met name te maken met omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang belasting.
 
Afhankelijk van wat voor soort bedrijf je hebt (en waar je heen factureert) breng je 0%, 6% of 21% in rekening over je omzet. De btw van een heel jaar (factuurdatum is doorgaans leidend voor het moment wanneer je de btw mee moet aangeven) minus de btw die op je inkoopfacturen staat geef je aan bij de belastingdienst. Het kan een te betalen bedrag zijn maar ook een teruggave. Hier is geen mogelijkheid voor een korting zoals bij een eenmanszaak in de vorm van een kleine ondernemersregeling.
 
In een BV keer je jezelf loon uit. Hier zitten voorwaarden aan met betrekking tot de hoogte van het bedrag. Over het loon dat je jezelf uitkeert draag je loonbelasting af. 
 
De winst bij een BV wordt op hoofdlijnen bepaald door de gefactureerde omzet in een jaar exclusief btw minus de kosten exclusief btw. Loon dat wordt uitgekeerd vormt ook een kostenpost. 
 
Als je meer geïnvesteerd hebt dan circa € 2300 in bepaalde bedrijfsgoederen krijg je een korting. Daarnaast zijn er nog correcties voor kosten waarvan de overheid heeft bepaald dat ze niet volledig ten laste van de winst mogen worden gebracht zoals relatiegeschenken, verteringen en representatiekosten.
Wat er dan overblijft wordt belast voor de vennootschapsbelasting. Dit is 20% over de eerste € 200.000 winst. Over het meerdere wordt 25,5% gerekend (overweeg om activiteiten in verschillende BV’s onder te brengen). 
 
Wat na de vennootschapsbelasting overblijft kan in de BV blijven. Wanneer je echter dit geld ook wilt overmaken naar privé ben je 25% belasting verschuldigd. Het uitkeren van dit bedrag heet dividend. De BV betaald 15% dividendbelasting. Bij je aangifte inkomstenbelasting betaal je nog eens 10%  (dit heet dan aanmerkelijk belang belasting) zodat je over de uitkering per saldo 25% belasting betaald. 
 
En net zoals ieder ander mens moet je ook nog een aangifte inkomstenbelasting indienen. Deze is ten opzichte van een eenmanszaak vrij simpel. Je geeft je loon op die je uit de BV ontvangt en je eventuele andere aftrekposten. Als je in een jaar verder geen dividend uitkeert ben je vrij snel klaar. Als je dividend uitgekeerd hebt zal je dat ook nog een plekje moeten geven in je aangifte.
 
Vragen?
Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Stel ze gerust aan me, je kan me het beste mailen op jolanda.spruijt@oamkb.nl