Profit First Methode

Herken je dit? Dat er een deadline staat voor vrijdag 17:00 uur en dat het net op tijd af is, terwijl als de deadline op donderdag had gestaan dat je het ook net op tijd af gehad zou hebben? Of heb je ooit een loonsverhoging gekregen, maar zag je dit extra bedrag nooit aan het einde van de maand meer op je rekening staan? Dit heeft te maken met de Parkinson’s Law, je benut de beschikbare ruimte.

Dit verschijnsel kan voor sommige ondernemers een probleem veroorzaken. De omzet van de onderneming komt op de bankrekening te staan. Wanneer de ondernemer dan inlogt bij de bank en dit grote bedrag ziet staan, kan de Parkinson’s Law ervoor zorgen dat dit geld wordt uitgegeven, omdat de ruimte er tenslotte is. “Er staat maar liefst 100.000 euro op mijn rekening, nu kan ik eindelijk mijn droomauto kopen!” zegt de ondernemer dan. Op het moment dat de Belastingdienst dan belasting komt innen, is er echter geen geld meer. Om dit te voorkomen is de Profit First methode in het leven geroepen.

De methode stamt uit de Verenigde Staten maar is dit jaar meer en meer in Nederland te zien. Afgelopen vrijdag (20 oktober 2017) hebben wij een cursus mogen volgen van deze steeds bekender wordende methode. Graag delen wij informatie hierover zodat je op de hoogte bent van het bestaan van deze methode. Afsluitend delen we onze mening over deze methode.

De theorie van de Profit First methode:

De Profit First methode is kenmerkend door zijn eenvoudigheid. Elke ondernemer kan het toepassen en creëert daardoor meteen meer inzicht in de financiën van een bedrijf, zonder lastige boekhoudtermen. Hoe het werkt is als volgt. Eerst wordt de echte omzet berekend, dit is de omzet waar de inkoopkosten en onderaannemerkosten vanaf zijn getrokken. Als voorbeeld:

Omzet €100.000
Materialen € 50.000-
Onderaannemers € 10.000-
Echte omzet € 40.000

Deze echte omzet wordt onderverdeeld in vier potjes, namelijk winst, salaris (van de ondernemer), belasting en kosten. De verdeling gebeurt aan de hand van door de ondernemer vastgestelde percentages. Belangrijk is dat het winstpotje als eerste wordt gevuld, vandaar de naam Profit First. Vervolg van het voorbeeld:

Potje 1: winst € 2.000 5%
Potje 2: salaris € 14.000 35%
Potje 3: belasting € 10.000 25%
Potje 4: kosten € 14.000 35%

De ondernemer in dit voorbeeld kiest er voor om 5 procent winst te hanteren. Salaris wordt gezet op 35 procent. Het verschil tussen deze twee posten is dat salaris het bedrag is dat de ondernemer privé wil ontvangen. Winst blijft in de onderneming en wordt in tegenstelling tot salaris niet gebruikt om te overleven. Voor het potje belasting wordt 25 procent van de echte omzet gereserveerd. Er blijft dan een bepaald percentage over voor de kosten, in het voorbeeld is dat 35 procent. Maar de vraag die ondernemers dan terecht stellen is: “Wat als ik niet genoeg geld over hou voor de kosten? Mijn leveranciers willen ook geld zien!” Iets dat voorkomen moet worden is het stelen of lenen uit andere potjes. Als er geld uit het belastingpotje wordt gehaald, ontstaan er belastingproblemen. Stelen van de salaris en winst potjes is demotiverend voor de ondernemer. Andere potjes erbij betrekken is dus over het algemeen geen geschikte optie. De kosten drukken echter wel.

Als ondernemer zijnde is het natuurlijk veel leuker om naar de omzet te kijken, maar de kosten mogen absoluut niet uit het oog verloren worden. Een miljoen omzet is leuk maar niet als er 1,2 miljoen kosten achter weg komen. Ga alle kosten bij langs en stel jezelf de vraag, is deze uitgave nu echt nodig? Zo nee, schrappen! Zo ja, kan deze uitgave dan vervangen worden voor een goedkoper product? Zo zorg je er voor dat de kosten binnen jouw potje passen.

Hoe pas je dit toe in de werkelijkheid? Wat veel gehanteerd wordt is het openen van een bankrekening als potje. De omzet komt binnen op een betaalrekening en dit wordt dan overgeboekt naar vier verschillende bankrekeningen, namelijk de vier potjes. Voor de potjes winst, salaris en belasting kan over het algemeen een spaarrekening gebruikt worden. Voor het potje kosten is een betaalrekening wellicht een betere keuze.

TIP: Overweeg je om Profit First toe te passen en ga je meerdere bankrekeningen openen? Verstandig is dan om de rekening waar de omzet binnenkomt en de rekening voor het potje kosten bij dezelfde bank te openen. Wanneer er omzet binnenkomt en dit wordt overgeboekt naar de rekeningen van de potjes, kunnen de kosten meteen betaald worden omdat er geen verwerkingstijden zijn bij transacties tussen dezelfde bank.

Samengevat is Profit First een potjesmethode. Het geld dat binnenkomt wordt overgeboekt naar andere rekeningen, de potjes. Zo krijgt de ondernemer een helder overzicht van zijn geld. De grote bult met geld die erg verleidelijk is om uit te geven wordt aan de hand van Profit First gereserveerd voor einddoelen waar het eigenlijk voor bedoeld is. Dit om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Onze mening:

Bij OAMKB Groningen vinden we de Profit First te kort door de bocht. Ondernemingen zijn lang niet allemaal gelijk. Dat vanaf dag 1 de winst en het salaris van de ondernemer voorop worden gesteld is geweldig maar lukt lang niet altijd in de realiteit. Veel ondernemingen hebben een aanloopperiode voordat zij genoeg liquiditeit maken om een goed salaris te creëren. Banken willen geen ondernemerssalaris financieren via een lening, alleen de feitelijke producten en relevante geldstromen. Daarnaast gaan kosten dikwijls voor de opbrengsten uit. Als je een nieuw product hebt of je gaat starten moet je jezelf in de markt zetten door het doen van marketingcampagnes etc. Die kosten geld! Daarnaast kan je erg gaan strepen in je kosten maar levert dat kwalitatief dan nog wel het juiste resultaat?

Wij adviseren om zelf of met hulp van ons een simpele liquiditeitsbegroting te maken. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar is het met onze hulp en opzet niet. Daarin maak je je werkelijke stromen inzichtelijk en geven we je een staffel voor de belasting die je moet betalen bij welke winst. Zodoende heb je daadwerkelijk in zicht wat er nog aan komt qua kosten en opbrengsten en wat je derhalve ook overhoudt onderaan de streep. Zo maak je geen potjes op basis van mogelijke percentages maar op basis van werkelijke gecalculeerde stromen.

Mocht je alsnog overwegen gebruik te willen maken van deze methode helpen we je uiteraard graag.