Jouw stichting of vereniging: belastingplichtig of niet?

Toets het regelmatig
 
Klanten denken vaak (naief) dat als ze door de belastingdienst beoordeeld zijn als niet-btwplichtig, dat dit ook klopt en altijd zo zal blijven. Dat is niet zo. Je moet altijd naar de feitelijke situatie blijven kijken en regelmatig toetsen voor jezelf, danwel een boekhouder/fiscalist laten meekijken. De Belastingdienst vraagt bij Stichtingen en verenigingen wel eens of het klopt, zie bijgaand voorbeeld. Maar je kan hier beter niet op gaan wachten en zult altijd pro-actief hiermee om moeten gaan om problemen te voorkomen.
 
Voorbeeld: Jouw stichting of vereniging doet op dit moment geen belastingaangifte, want bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vastgesteld dat dit niet nodig was. Het is goed mogelijk dat jouw stichting of vereniging in de loop van de tijd wel belastingplichtig is geworden. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten van jouw stichting of vereniging zijn veranderd: activiteiten waarmee je nu misschien concurreert met een ondernemer in jouw omgeving, die wél belastingaangifte moet doen. Daarom vragen we je om de belastingplicht van je stichting of vereniging opnieuw te bekijken. Zo dragen we bij aan een eerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven. Belastingplicht betekent niet automatisch dat jouw stichting of vereniging ook belasting moet betalen. In veel gevallen gelden er vrijstellingen. Je checkt de belastingplicht van jouw stichting of vereniging met een eenvoudig stappenplan op de website van de belastingdienst.
 
Check de belastingplicht van jouw stichting of vereniging
Ga naar Moet mijn stichting of vereniging belastingaangifte doen? en volg het stappenplan dat u daar vindt. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:
 Je denkt dat de stichting / vereniging belastingplichtig is en vraagt ons dat te beoordelen.
 Je komt er niet uit en vraagt ons om te helpen bij het beoordelen van de belastingplicht van de stichting of vereniging.
 De stichting / vereniging is naar jouw inschatting niet belastingplichtig.
 
Het kost je maar 5 minuten tijd en het scheelt je wellicht een heleboel narigheid.