Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De belangrijkste wijzigingen
 
Nadat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) eerder al door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met deze nieuwe wet die in moet gaan per 1 januari 2020. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
 
Transitievergoeding:
De werknemer heeft per 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor werknemers die voor 1 januari 2020 al in dienst zijn. Op dit moment hoeft er alleen een transitievergoeding betaald te worden aan werknemers die 24 maanden of langer in dienst zijn geweest.
 
Ketenregeling:
De ketenregeling gaat weer terug naar drie contracten binnen drie jaar, in plaats van de huidige drie contracten binnen twee jaar.
 
Cumulatiegrond:
Het is per 1 januari mogelijk om ontslag voor een werknemer aan te vragen met een combinatie van meerdere ontslaggronden. Op dit moment is het alleen mogelijk op basis van één cumulatiegrond.
 
Oproepcontracten:
Een werknemer dient minimaal vier dagen voor tijd schriftelijk of elektronisch opgeroepen te worden voor de werkzaamheden, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Ook geldt dat als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor de start van de werkzaamheden afzegt, de oproepkracht recht heeft op loon voor de opgeroepen uren.
Wanneer een oproepkracht twaalf maanden in dienst is, moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor vaste uren. Dit aanbod zal gebaseerd moeten zijn op de gemiddeld gewerkte uren in het voorgaande jaar. De werknemer kan echter nog steeds op basis van het rechtsvermoeden na 13 contractweken een vast aantal uren claimen.
 
Payroll:
In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat payrolling een bijzondere vorm van uitzending is. Payrollbedrijven mogen vanaf 1 januari 2020 geen uitzendbeding meer toepassen en moeten zich houden aan de normale ketenregeling.
Daarnaast dienen payrollwerknemers dezelfde volledige arbeidsvoorwaarden te krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.
 
WW-premiedifferentiatie:
Om vaste contracten te stimuleren, zal er door de nieuwe wet een verschil van vijf procentpunt komen tussen vaste contracten met een vast aantal uren en de flex-contracten.
 
Heb je vragen neem dan gerust contact op. Wij werken samen met Comfort Payroll en Comfort Personeelsdiensten: https://www.comfort.nl/ .